8 ข้อมูลสำคัญการเช่าบ้าน

8 ข้อมูลสำคัญการเช่าบ้าน เวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีการแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใกล้ตัวเราหลายๆเรื่อง แต่หนึ่งในเรื่องที่น่าจะใกล้ตัวทุกคนล้นหลามก็คือ สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สระว่ายน้ำในบ้าน ซึ่งมีผลใช้บังคับช่วงวันที่ 1 พ.ค. 2561 สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ฉบับนี้จะมีผลอย่างไรต่อผู้เช่าบ้าง มาไล่เรียงกันดูไปพร้อมเพียงกัน

บทความนี้จะบอกถึงข้อมูลสำคัญ ในการทำสัญญาเช่าบ้าน

ย้อนอดีตกฎข้อบังคับเช่า เอื้อผู้ให้เช่ามากเกินไป

8 ข้อมูลสำคัญการเช่าบ้าน
8 ข้อมูลสำคัญการเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญต้องรู้รวมทั้งควรตระเตรียมให้พร้อมก่อนปล่อยเช่าหรือให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าห้อง คอนโด ตึกแถว หรืออาคารการค้าขาย ย่อมควรมีข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เรียบร้อยก่อน ไม่ด้วยเหตุนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะเกิดการไม่จ่ายค่าเช่า ทำของที่อยู่ในบ้านเสียหาย สร้างความยากลำบากให้กับเจ้าของบ้าน ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าควรศึกษาเรียนรู้รายละเอียดของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านหรือฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีกฎข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง บ้านจัดสรร

ย้อนอดีตกันนิดหน่อย ทีแรกๆการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่ารายย่อย หรือรายใหญ่จำพวกที่เป็นการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า อยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4 มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 โดยมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่ว่า “คู่สัญญาต่างมีอิสระ แล้วหลังจากนั้นก็มีฐานะเท่าเทียมสำหรับในการเข้าลงลายลักษณ์อักษร” แม้กระนั้นด้วยเหตุว่าข้อกำหนดฉบับนี้ประกาศใช้มานานแล้ว ไม่ทันต่อสภาพสังคมและก็เศรษฐกิจเวลานี้ ทำให้ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีการเหนือกว่าคนซื้อหรือผู้เช่าในหลายด้าน

บรรดาผู้มีอำนาจบัญญัติกฎหมายก็เลยลงความคิดเห็นว่าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจำเป็นต้องมีระบบระเบียบพิเศษเข้าควบคุม เพื่อลดการได้เปรียบของผู้ประกอบธุรกิจ PHUKET VILLA รวมทั้งสร้างความถูกต้องแก่ผู้ซื้อมากขึ้น ก็เลยได้ออก “ประกาศคณะกรรมการเกี่ยวกับกติกา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อพักเป็นธุรกิจที่ควบคุมกติกา พ.ศ. 2561” หรือเรียกกล้วยๆว่าเป็นสัญญาเช่าบ้าน ข้อปฏิบัติใหม่ที่เราจะมาทำความเข้าใจกัน

หลักใหญ่สาระสำคัญของสัญญาเช่าบ้าน กฎเกณฑ์ใหม่ประกาศฉบับนี้เป็น สร้างความยุติธรรมแก่ผู้ใช้ โดยจะใช้บังคับกับเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งหมายความถึงผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย โดยมีสถานที่ที่แยกให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป รวมถึงห้องพัก บ้าน แฟลต อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน แม้ว่าไม่และห้องพักรวมทั้งรีสอร์ท

สรุปหัวข้อที่ผู้เช่าควรรู้ กันถูกเอาเปรียบ

สัญญาเช่า บ้าน กฎข้อบังคับใหม่ฉบับใหม่นี้มีหลายส่วนที่เอื้อต่อคุณประโยชน์ของผู้เช่ามากขึ้น สรุปเนื้อหาให้ดังนี้

 • สัญญาเช่าจึงควรใช้ภาษาไทยไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ตัวอักษรไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว
 • ควรต้องเฉพาะเจาะจงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้งและก็รายละเอียดของทรัพย์สินที่ให้เช่า ค่าใช้จ่ายในการเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้แสดงวิถีทางรวมถึงช่วงจ่ายด้วย
 • ผู้ให้เช่าควรต้องส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าให้แก่ผู้เช่าไม่น้อยกว่า 7 วัน
 • ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินการันตีในทันทีทันใดเมื่อสัญญาเช่าจบ Villas Phuket
 • ผู้เช่าสามารถเลิกกติกาโดยทำเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงแม้ควรต้องไม่ค้างค่าใช้จ่ายในการเช่า รวมทั้งมีเหตุจำเป็น
 • เหตุผิดสัญญาที่ทำให้ผู้ให้เช่าเลิกคำมั่นสัญญาได้ควรต้องระบุด้วยลายลักษณ์อักษรที่แจ่มชัดกว่าเนื้อความอื่น และก่อนเลิกคำมั่นสัญญา ผู้ให้เช่าต้องแจ้งผู้เช่าเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามกติกาล่วงหน้าขั้นต่ำ 30 วัน
 • ผู้ให้เช่าควรต้องมอบกติกาให้ผู้เช่าเก็บไว้ 1 ฉบับ
 • ห้ามเว้นเสียแต่หรือให้ความหมายรับผิดของผู้ให้เช่าไว้ในสัญญาเช่า
 • ห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน
 • ห้ามเรียกเก็บเงินรับประกันเกิน 1 เดือน
 • ห้ามกำหนดให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิแปลงค่าใช้จ่ายในการเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ก่อนสัญญาเช่าหมด
 • ห้ามให้สิทธิผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราสมบัติที่เช่าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ห้ามผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
 • ห้ามผู้ให้เช่ากีดกันไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือเข้าไปในสถานที่เช่าเพื่อยึดหรือย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า
 • ห้ามกำหนดให้สิทธิผู้ให้เช่าเรียกค่าต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดิม
 • ห้ามกำหนดให้สิทธิผู้ให้เช่าเลิกคำมั่นสัญญาโดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือความจำกัดสำคัญ
 • ห้ามกำหนดให้ผู้เช่ารับผิดในความทรุดโทรมในทรัพย์สินจากการใช้งานแบบปกติหรือจากเหตุสุดวิสัย POOL VILLA
8 ข้อมูลสำคัญการเช่าบ้าน
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้าน

มีปัญหาแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ให้เช่าจัดเตรียมถูกลงโทษจำ-ปรับ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลพฤติกรรมตามสัญญาเช่าบ้าน ข้อปฏิบัติใหม่ฉบับนี้ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้เช่าที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบธุรกิจที่ผิดสัญญาเช่าห้อง ข้อกำหนดใหม่ ฉบับนี้สามารถร้องเรียนผ่านเลข 1166 ได้ หรือร้องทุกข์ออนไลน์ บ้าน

โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะตรวจดูข้อร้องเรียน ถ้าเกิดเป็นจริงก็จะปฏิบัติงานเทียบเคียงปรับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงยังสามารถดำเนินการฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคได้ด้วย หรือลูกค้าสามารถฟ้องร้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือบังคับให้เป็นไปตามสัญญาเช่าบ้าน ข้อกำหนดใหม่ฉบับนี้ต่อศาลโดยตรงอีกวิธีการหนึ่งด้วย

ดังต่อไปนี้ ทางอาญา หากว่าผู้ให้เช่ามีการฝืนไม่ประพฤติตามประกาศฉบับนี้ อาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัญญาเช่าบ้าน กฎเกณฑ์ใหม่ฉบับนี้ แม้ใคร่ครวญผิวเผินแล้วก็จะพบว่าคุ้มครองสิทธิของผู้เช่า และคงทำให้ผู้เช่าได้รับคุณค่าอย่างมาก วิลล่าภูเก็ต แต่ด้วยกลไกเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมในประเทศไทยเช่นในช่วงเวลานั้น เชื่ออย่างมากว่าสุดท้ายผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับหน้าที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นจากการปฎิบัติตามประกาศก็จะต้องผลักหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้มาให้คนซื้อรับเอาเอาไว้ภายในรูปแบบของการขึ้นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า ซึ่งทำให้ในที่สุดลูกค้ายังคงไม่ได้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นอยู่ดี

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

8 เรื่องควรรู้ก่อนทำข้อตกลงเช่าห้อง-คอนโด คุ้มครองป้องกันปัญหาดราม่าผู้ครอบครองกับคนเช่า

เรื่องน่าจะรู้ก่อนทำข้อตกลงเช่าห้อง-คอนโด ป้องกันปัญหาระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้เช่า จะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องระบุลงไปในสัญญาเช่าบ้าน-คอนโด

การเช่าบ้าน-คอนโด แปลงเป็นอีกหนึ่งวิธีทางที่การสร้างรายได้ แต่ว่าบางทีเจ้าของบ้านก็จำเป็นต้องเจอกับปัญหาเยอะแยะจากผู้เช่า เป็นต้นว่า ไม่ยินยอมจ่ายค่าเช่าตามที่ได้กำหนด ค้างค่าน้ำ-ค่าไฟไว้ให้ผู้ครอบครองตามจ่ายทีหลัง บางคนก็ทำบ้านหรือห้องพังทลายเปรอะเปื้อนจนกระทั่งจำเป็นต้องซ่อมบำรุงใหม่เกือบจะทั้งด้านหลัง โดยเหตุนั้นมาดูกันว่าก่อนจะทำความตกลงเช่าห้องหรือเช่าคอนโด มีปัญหาอะไรที่เจ้าของบ้านควรเข้าใจแล้วก็ระบุลงไปในสัญญาเช่าบ้าง ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

8 ข้อมูลสำคัญการเช่าบ้าน
ข้อมูลสำคัญการเช่าบ้าน
 1. ถามไถ่ภูมิหลังผู้เช่า

ก่อนจะตกลงปลงใจว่าจะปล่อยเช่าหรือไม่นั้น เจ้าของบ้านควรไถ่ถามข้อมูลจากผู้เช่าเสียก่อน ไม่ว่าเป็นประวัติส่วนตัว อาทิเช่น อาชีพ รายได้ประจำเดือน เหตุผลสำหรับการขอเช่า จำนวนผู้อาศัย และก็ขณะที่ต้องการเช่า เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลฐานรากในการพินิจในการตรวจและตกลงปลงใจว่าน่าจะให้เช่าหรือไม่

 1. ระบุค่าเช่าให้แจ่มชัด

สิ่งสำคัญที่จะต้องเฉพาะเจาะจงในสัญญาเช่าให้กระจ่างแจ้งก็คือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ผู้เช่าบ้านควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยแยกรายละเอียดแต่ละส่วนให้แจ่มชัดว่าในแต่ละเดือนจำเป็นต้องจ่ายอะไรบ้างรวมทั้งแต่ละรายการจำเป็นจะต้องจ่ายเยอะแค่ไหน เช่น เงินประกันก่อนเข้าอยู่ ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าห้อง ค่าศูนย์กลาง อัตราการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าเสียหายปรุงปรับแก้หลบซ่อนแซมต่างๆฯลฯ กำหนดวันและก็เวลาในการจ่าย และความจำกัดต่างๆถ้าผู้เช่าทำผิดเงื่อนไขหรือชำระค่าปรับเยอะแค่ไหน หากจ่ายเกินวันและก็ในเวลาที่กำหนดไว้ วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

 1. กำหนดระยะการทำความตกลงเช่า

เว้นเสียแต่ค่าใช้จ่ายในการเช่าแล้ว อีกเรื่องที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ ระยะวัน-เวลาสำหรับเพื่อการเช่าลงไปในสัญญาเช่าว่า กติกาแต่ละฉบับมีระยะเวลากี่เดือนหรือกี่ปี เป็นต้นว่า 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ถึงแม้ผู้เช่าเลิกเช่าก่อนหมดสัญญา ควรแจ่งล่วงหน้ากี่วัน มีการยึดเงินประกันไหม แล้วก็การต่อสัญญาเช่าว่าจำเป็นต้องทำฉบับใหม่หรือเป็นการต่อสัญญาอัตโนมัติ

 1. ผู้ครอบครองมีสิทธิตรวจ

อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้าน-คอนโดน่าจะระบุลงไปให้กระจ่างในสัญญาเช่าก็คือ ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าสามารถเข้าไปพินิจพิจารณาบ้านได้ในระยะแล้วก็เวลาอันเหมาะเป็นบางครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาผู้เช่ากล่าวหาว่าโดนรุกล้ำ โครงการบ้านในภูเก็ต

 1. ห้ามกระทำความผิดกฎหมาย

เรื่องที่เจ้าของบ้านหลายๆคนบางครั้งก็อาจจะไม่มีความเอาใจใส่ไปเพราะว่ารู้สึกว่าเกิดเหตุที่ทราบดี แต่ว่าก็ควรเขียนระบุลงไปในคำมั่นสัญญาให้แจ้งชัดว่า ถ้าเกิดมีเรื่องมีราวผู้เช่าทำผิดกฎหมาในบ้านเช่า ผู้ให้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวโยงอะไรก็ตามทั้งหมด

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.

 1. ให้ผู้เช่าเซ็นยอมรับสารภาพกติกา

ดังต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองปกป้องการร้องทุกข์ในทีหลัง ในสัญญาเช่าที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงิน กฎที่ต้องปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ต่างๆสำหรับในการอาศัยก็ควรให้ผู้เช่าลงชื่อหรือเซ็นควบคุมไว้ทุกหน้า เพื่อเป็นใช้เป็นหลักฐานว่าผู้เช่าได้อ่านรายละเอียดและยอมรับสารภาพกติกาหลักเกณฑ์ที่เจ้าของบ้านเฉพาะเจาะจงไว้แล้ว Pool villa

 1. ขอเอกสารผู้เช่าให้ครบ

เว้นแต่ว่ารายละเอียดการเช่าบ้าน-คอนโดที่จะต้องระบุในสัญญาเช่าให้แจ่มแจ้งแล้ว น่าจะขอเอกสารเกี่ยวกับผู้เช่ามาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ พร้อมลายเซ็นผู้เช่าดูแลทุกใบ เพื่อใช้สำหรับการตรวจที่มาที่ไปแล้วก็เป็นหลักฐานฟ้องแม้มีการทำผิดสัญญาเช่า

 1. ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน

อีกหนึ่งเรื่องที่ลืมมิได้เลยก็คือ ผู้ครอบครองควรถ่ายภาพรูปมุมต่างๆในบ้านหรือห้องก่อนจะผู้เช่าจะเข้ามาอาศัยด้วย เพื่อใช้ตรวจตราสภาวะของใช้แล้วก็สภาวะภายในเมื่อผู้เช่าย้ายออกไปว่า มีอะไรชำรุดทรุดโทรมเสียหายและผู้เช่าจำเป็นต้องรับผิดชอบอย่างไร Villas Phuket

สรุป

ดังต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในคราวหน้าคราวหลัง เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าก็ควรกำหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเช่าทั้งค่าใช้สอย เงื่อนไข พร้อมกฎที่ต้องปฏิบัติตามต่างๆให้แจ้งชัด พร้อมทั้งเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนด้วย

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน