ที่ตั้งรีสอร์ทสิเหร่

ที่ตั้งรีสอร์ทสิเหร่ สถานที่ตั้งของรีสอร์ทสิเหร่ฮัท มาดูกัน

ที่ตั้งรีสอร์ทสิเหร่ เกาะสิเหร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะจังหวัดภูเก็ต โดยมีลำคลองท่าจีนกันระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะที่แยกออกมาไม่มากสักเท่าไรนัก ทางจังหวัดก็เลยได้ให้เกาะสิเหร่นับว่าเป็นพื้นที่รวมกันยอดเยี่ยมของเกาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองจังหวัดภูเก็ตและก็ศูนย์ราชการจังหวัดราวๆ 4 กิโล เกาะสิเหร่ มีพื้นที่ราวๆ 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลรัษฎาในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีสะพานใหญ่เชื่อมต่อเนื่องกันโดยสะดวก ริมทะเลที่เกาะสิเหร่ทุกหาดทรายมีทิวภาพที่สวย แต่ว่าไม่เหมาะสมกับการเล่นน้ำ เนื่องจากว่าน้ำทะเลมีลักษณะขุ่นนิดหน่อย เป็นทรายผสมโคลนแล้วก็มีหินปะการังเล็กๆขึ้นอยู่กับเต็ม แต่ว่าบนริมน้ำเหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจและก็ทำกิจกรรมความสนุกสนาน มีบรรยากาศดี สงบเงียบรวมทั้งอากาศบริสุทธิ์ บ้านจัดสรร วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

ที่ตั้งรีสอร์ทสิเหร่

สถานที่สำคัญเริ่มแรกของ เกาะสิเหร่

แหลมตุ๊กแก

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล ชาวอุรักลาโว้ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คนประเทศไทยใหม่” ที่มาตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่เกาะสิเหร่ มีหลายชิ้นกว่า 200 หลังคาเรือน ใช้ภาษาพูดแม้กระนั้นไม่ใช้ภาษาทางการ สำเนียงเหมือนภาษามลายู ชาวเลตรงนี้มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย โดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ รวมทั้งถัดมา สมเด็จคุณย่าฯ ทรงรู้ถึงความอยากได้ของการมีบัตรประจำตัวประชาชนของชาวอุรักลาโว้ย สมเด็จคุณย่าฯ ก็เลยได้พระราชทาน ชื่อแล้วก็สกุล ให้แก่ชาวเล ที่เกาะสิเหร่ แล้วก็ชายหาดราไวย์ว่า “ประนาฬิกาธุระ” เป็นที่จับใจในบุญคุณ จากสมเด็จคุณย่าฯ มากระทั่งตอนนี้ สมเด็จคุณย่าฯ ทรงเยี่ยมเยือนชาวเล (คนประเทศไทยใหม่) บ้านแหลมตุ๊กแกแล้วก็บ้านราไวย์ อีกบ่อยมาก PHUKET VILLA วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

สถานที่เรียนเกาะสิเหร่

บนเกาะมีสถานที่เรียนของเมืองอยู่ 1 โรงหมายถึงสถานศึกษาเกาะสิเหร่ ริเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2478 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ม.ปีที่ 3 เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเล่าเรียนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผ่านการคาดคะเนให้เป็นสถานที่เรียนในฝัน (สถานศึกษาดีใกล้บ้าน) POOL VILLA PHUKET โครงการบ้านภูเก็ต

วัดบ้านเกาะสิเหร่

วัด เขา เกาะ สิ เหร่ ชื่อ ปัจ จุ บัน นี้ “วัด บ้าน เกาะ สิ เหร่” เริ่ม จัด การ ก่อ สร้าง ขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2503 โดย หลวง พ่อ สุภา กนฺตสีโล เป็น ผู้ ดำ เนิน การ เดิม สมัย ก่อน เป็น สำ นัก สงฆ์ ด้วย ความ ช่วย เหลือ เกื้อ กูล ของ ญาติ โยม ผู้ มี จิต เชื่อ ถือ วัด เขา เกาะ สิ เหร่ ได้ ปฏิ บัติ งาน ก่อ สร้าง ไป โดยตลอด ท่าน ใช้ เวลา สำ หรับ การ ก่อ สร้าง นาน ถึง 6 ปี ตึก ส่วน มาก ที่ ใช้ ประ กอบ ศาสน กิจ จำ เป็น ต้อง ต่าง ๆ ก็ เสร็จ นับ ว่า เป็น วัด ที่ บริ บูรณ์ ร่ม รื่น แล้ว ก็ สบาย เหมาะ สม แก่ การ กระ ทำ ธรรม อีก วัด หนึ่ง รวม ทั้ง ตั้ง ชื่อ ธรรม สถาน ที่ ที่ นี้ ไว้ ว่า วัด เกาะ สิ เหร่ วิลล่าภูเก็ตที่ขาย รีวิวบ้านภูเก็ต

เพื่อสอดคล้องกับเกาะสิเหร่ซึ่งชาวจังหวัดภูเก็ตธรรมดา เรียกว่า “เขาหมอน” หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล ก็เลยเปรยกับ คุณความเจริญรุ่งเรือง อุทัยศรี ศุลกากรเขตจังหวัดภูเก็ตว่า จะสร้างพระพุทธนอนหลับ (พระนอน) ขนาดความยาวราวๆ 20 เมตร ญาติโยมทั้งหลายแหล่ต่างอนุโมทนาเห็นชอบด้วย ก็เลยจัดกฐินและก็ผ้าป่าไปมอบเพื่อไปสมทบทุนสร้างพระพุทธนอนหลับ อันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาสำคัญ แล้วก็นับว่าเป็นเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต พระพุทธนอนหลับได้เริ่มก็ทำขึ้นในปีพ.ศ. 2504 ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เป็นพุทธรูปปางนอนหลับ ขนาดความยาวองค์ตลอด 18.5 เมตร ตั้งไว้บนยอดดอยหมอนหรือเขาเกาะสิเหร่ เมื่อสร้างเสร็จ หลวงปู่ได้ทูลเกล้าฯ ขออนุญาตแววพระเนตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามคำกราบบังคมทูลขอ Sale Villas Phuket (RU) บ้านจัดสรรภูเก็ต

หน่วยงานแคว้นผู้ดูแล

เทศบาลตำบลรัษฎา

กลุ่ม 1

– ถนนหนทางศรีสุทัศน์

– ถนนหนทางเทวดาประทาน

– ถนนหนทาง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเภสัชกร3041(บ้านแหลมหงาที่ระลึกนึกถึง) วิลล่าราคาถูกภูเก็ต ขายวิลล่าภูเก็ต

กลุ่ม 4

– หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก

สถานที่ราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษาเกาะสิเหร่ สสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจังหวัดภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตป่าสัก วิลล่าภูเก็ต

โรงพักชุมชนตำบลรัษฎา

สถานีอนามัยประจำตำบลรัษฎา (โรงหมอเกื้อหนุนสุขภาพตำบล)

การยางที่เมืองไทย จังหวัดภูเก็ต

อสป. (ท่าเรือประมง) จังหวัดภูเก็ต

องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น

ที่พักเด็กรวมทั้งครอบครัว จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ปรับปรุงสังคมหน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเอกชนรวมทั้งมูลนิธิที่ไม่สืบหากำไร

มูลนิธิลางดี เกาะสิเหร่

สถานสงเคราะห์เด็ก หมู่บ้านเด็กพระอาทิตย์ฉาย

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

หาด

ชายหาดปลาบปลื้มสุข รอบๆปากทางเข้าของชายหาด จะอยู่ภายในเขตพื้นที่ของเอกชนและก็ห้องอาหาร

หาดทรายแหลมหงา เป็นหาดที่ใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตเกาะน่าเที่ยว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA

POOL VILLA PHUKET , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต , Sale Villas Phuket (RU) , SALE VILLA วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ขายบ้านภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , รีวิวบ้านภูเก็ต